VTT   Venue   -    

  

Karmaveer Appasaheb Kadadi Sanskrutik Bhavan,
Siddheshwar Sahakari Sugar Factory Area,
Hotgi Road, Solapur - 413003.
Maharashtra (India)